TOP

Rank Holders

Rank Holders List

Name Course Year Rank
Srinivas Bhat B.Com(V) 1996-1999 I Rank
Soumya Rao BBM 1996-1999 V Rank
Jayanthi BBM 1998-2001 VI Rank
B. Raghavendra Rao B.Sc. 1998-2001 VI Rank
Nagarathna B.Sc.
1999-2002 III Rank
Diana Laveena D’Souza B.Sc 1999-2002 V Rank
Jagadish Shettigar B.Sc 2000-2003 X Rank
Shwetha Nayak BBM 2002-2005 VIII Rank
Preethika Shetty B.Com. 2002-2005 X Rank
Roshni Sharon D’Souza BBM 2003-2006 II Rank
Chitra Kudva B.Com. 2003-2006 VI Rank
Divya Prabhu P BBM 2005-2008 VI Rank
Vishwasa S S BBM 2007-2010 I Rank
Vinaya Kumar S S BBM 2008-2011 IX Rank
Sunil Kumar BBM 2009-2012 VIII Rank
Mischelle Maria castelino BBM 2011-2013 X Rank
Prajna Pallavi BBM 2013-2016 VII Rank
Aveena DSouza BCOM 2015-2018 III Rank
Bola Vrinda Kamath BCOM 2015-2018 VI Rank
Deeksha BBA 2015-2018 VIII Rank